Společnost Pragointer-Ocel s.r.o. zahájila svoji činnost v roce 1991 (původně pod názvem Pragointer s.r.o.). Od počátku se soustředila především na prodej a distribuci speciálních hutních výrobků, se zvláštním zaměřením na plochý materiál (plechy, svitky, páska) válcovaný za tepla i za studena v nerezových a speciálních uhlíkatých jakostech. Za 28 let činnosti si firma dokázala vybudovat nejen na českém trhu silné postavení, podložené aktivní činností na trhu, precizním vyřizováním všech zakázek a především kvalitou svých dodávek, jejichž samozřejmou součástí jsou jakostní certifikáty.

27+

let na trhu

Sortiment

Výhradně zastupujeme

 

INDUSTEEL

Základem vzniku hutní skupiny INDUSTEEL, která je pro Pragointer-Ocel s.r.o. z hlediska objemu i hodnoty dodávek nejdůležitějším mandantem, byla fúze dvou tradičních renomovaných hutních producentů – Fabrique de Fer (Belgie) a Creusot-Loire Industrie (Francie) v r. 1998.  V r. 2006 byl INDUSTEEL plně integrován do největší světové ocelářské
skupiny Arcelor Mittal Group. Skupinu INDUSTEEL tvoří nyní tři hutě s velmi dlouhou tradicí a zkušenostmi – INDUSTEEL Belgium (ex Fabrique de Fer, založeno 1863), INDUSTEEL Creusot (zal. 1836) a INDUSTEEL Loire (zal. 1865) s cca 2200 zaměstnanci a celkovou produkcí cca 300.000 tun.

INDUSTEEL vyrábí především za tepla válcované plechy se specializací na nejnáročnější specifikace rozměrové (plechy až do šíře 4200 mm a 80 tun jednotkové váhy!) i jakostní (všechny druhy nerezů, speciální uhlíkaté oceli). Plechy jsou určeny např. pro tlakové nádoby, nádrže a cisterny, zařízení s nejvyššími nároky na odolnost proti korozi, žáruvzdorné prostředí nebo naopak extrémně nízké teploty  (kryogenní materiály) apod. Bližší informace viz. www.industeel.info.

Naše firma zastupuje INDUSTEEL v ČR, na Slovensku a v Maďarsku. Mezi hlavní zákazníky patří např. Chart Ferox, JKZ Bučovice, Vítkovice Energetické strojírenství, ZVU Hradec Králové, Škoda Jaderné strojírenství, Excon Steel apod.

CEREC

Tato firma s hlavním výrobním závodem ve Francii  a více než stoletou tradicí vyrábí ocelová dna a velké výlisky. Současných celkových 120 zaměstnanců produkuje cca 25.000 tun těchto výrobků ročně.   Firma je špičkovým světovým výrobcem všech druhů den (klenutá, eliptická, polokulová, plochá …), se zvláštním zaměřením především na rozměrově náročná dna v kompletní škále uhlíkatých i nerezových ocelí s tím, že výrobně pokrývá veškerou škálu za tepla i za studena tvářených den do  průměru až 10 metrů a síly stěny až do 250 mm. Bližší informace a detaily viz www.cerec.fr. I díky našemu dlouholetému zastoupení je firma CEREC  v ČR dobře zavedena. Mezi hlavní zákazníky patří především firmy z oblasti chemického a petrochemického strojírenství, výrobci nádrží, tlakových nádob, auto- a železničních cisteren (např. ZVU Potez,  Excon Steel, Vítkovice Power Engineering, Škoda Jaderné strojírenství, VPS Rosice atd.). Firmu zastupujeme kromě ČR i na Slovensku, v Polsku, Maďarsku a Rumunsku.

ABS

Přední italský hutní výrobce tyčí ABS (Acciai Bertoli Safau), kterého naše firma zastupuje v ČR a na Slovensku od roku 2008, zaměstnává cca 1100 osob a vyrábí ročně přes 1.000.000 tun válcovaných, loupaných a kovaných tyčí v uhlíkatých, nízko- i vysokolegovaných, rychlořezných, mikrolegovaných, ložiskových či pružinových jakostech (ve válcovaném provedení v prům. 30 – 405 mm, loupané do 300 mm, kované až do 800 mm). Roční obrat činí kolem 1 miliardy EUR (2008 = 997 mil. EUR). Firma má asi 500 pravidelných zákazníků, zhruba 50% produkce jde na export. ABS má vlastní ocelárnu (dvě elektrické obloukové pece). Blíže viz www.absacciai.it Hlavním spotřebitelským odvětvím v ČR i na Slovensku jsou kovárny, které mají vysoké nároky na čistotu oceli a obecně kvalitu produkce – dodáváme např. do kovárny Škody Auto Ml.Boleslav, Mokovu Jihlava či na Slovensku do HKS Trnava.

FIAV

Italský výrobce za studena tažených plných ocelových profilů FIAV je specializován především na výrobu „na míru“ dle výkresové a projektové dokumentace zákazníka (podrobné informace viz www.fiav.it). Tato firma se stoletou tradicí a zkušeností vyrobila během své dlouhé výrobní historie cca 20 tisíc profilů různých tvarů a ze všech druhů oceli.
Je součástí koncernu Calvi, největšího světového výrobce veškerých ocelových profilů (kromě tažených za studena také válcovaných a protlačovaných za tepla) s několika hlavními výrobními závody v Itálii, Francii a Německu. Hlavními spotřebitelskými odvětvími v ČR jsou obdobně jako jinde především energetika (turbínové lopatky a mezerníky – např.
Siemens Brno, Ekol Brno), výroba ručních zbraní (ČZ Uherský Brod), obecná mechanika (Hestego Vyškov), nicméně profily mohou být aplikovány v nejrůznějších spotřebitelských odvětvích – např. ve výrobě textilních, obráběcích či papírenských strojů, elektromechanice nebo i v architektuře. Velkou výhodou profilů tažených za studena je možnost malých výrobních sérií i dodávky v různých povrchových úpravách včetně zrcadlového lesku.

Firmu FIAV zastupujeme kromě ČR i na Slovensku, v Polsku a Maďarsku.

G.BAGLIETTO

Italská firma G.Baglietto byla založena již na konci 19. století a po celou dobu je jakožto velkosklad a servisní středisko specializována výhradně na veškeré ocelové profily a plechy v lodních jakostech. Na ploše 160.000 m2 skladuje a má vždy k dispozici cca 40.000 tun hutních materiálů všech druhů, jakostí a rozměrů pro stavbu lodí, což umožňuje pohotové
dodávky kompletních specifikací včetně servisu (povrchové úpravy tryskání a primer, tvarování, ohýbání či plazmové dělení plechů i profilů dle výkresů zákazníka atd.).

Certifikační laboratoře firmy G.Baglietto jsou aprobovány všemi hlavními lodními registry (RINA, LRS, BV, ABS, DNV, GL, RMRSA, CRS). Bližší informace na www.bagliettosas.it. V ČR je dlouholetým dodavatelem do Českých loděnic Děčín (nyní Nova České loděnice).