Výhradně zastupujeme

 

Firma Industeel, součást hutního koncernu Arcelor Mittal, se specializuje na výrobu za tepla válcovaných kvarto plechů v nejširší rozměrové škále na světě. Závody Industeel Charleroi (Belgie) a Industeel Creusot (Francie) válcují plechy v rozsahu tlouštěk 4 – 180 mm a v šíři až do 4000 mm s maximální jednotkovou vahou plechu 20 tun, zatímco závod Industeel Loire (Francie) zaměřený na ty nejnáročnější rozměrové specifikace válcuje tlouštky 80 – 950 mm v šíři až 4300 mm s maximální jednotkovou vahou plechu až 100 tun. Všechny tři závody s celkovou kapacitou 430.000 tun ročně vyrábějí ocel výhradně v elektropecích, sekundární metalurgie se 100% vakuováním garantuje maximální čistotu oceli. Nejmodernější kalicí zařízení a žíhací pece zajišťují homogenní mikrostrukturu i konstantní tvrdost a další mechanické vlastnosti napříč celým plechem. Plechy je možno dodávat s otryskaným povrchem nebo nátěrem.  Na hutní prvovýrobu následně navazují další závody Industeelu zabývající se výrobou speciálních produktů – ArcelorMittal Ringmill (válcované kroužky), Industeel France St Chamond (velkorozměrová dna) a Industeel Dunkirk (dělení, úkosování, ohýbání, tváření plechů).

Jakostní škála vyráběných ocelí je nesmírně široká. Industeel se tradičně intenzivně věnuje nerezům, kde se vyrábějí jak „klasické“ austenitické a ferriticko-martensitické oceli, tak i různé specialní jakosti jako duplexy, super-austenity, žáruvzdorné nerezové oceli či slitiny s vysokým obsahem Ni. V sektoru uhlíkatých konstrukčních ocelí se Industeel zaměřuje především na náročnější specifikace, jako jsou oceli pro tlakové nádoby včetně aplikací pro nukleární sektor, kryogenní oceli nebo naopak oceli pro působení ve vysokých teplotách, oceli pro aplikace v prostředí obsahujícím sirovodík (= oceli s HIC testem), oceli pro offshore konstrukce atd. Tradičním segmentem jsou vysokopevnostní kalené a popouštěné plechy vyráběné pod ochrannou známkou Amstrong Ultra v pevnostním rozsahu 690 – 890 – 960 – 1100 MPa v rozsahu tlouštěk 5 – 300 mm a délkách až 17 metrů. Otěruvzdorné  plechy proti mechanickému opotřebení se vyrábějí jednak v řadě Relia jako tradiční nízkolegovaná martensitická jakost v rozsahu Relia 400 (zaručená tvrdost 370 – 430 HB) – Relia 450 (420 – 480 HB) – Relia 500 (470 – 530 HB), jednak v patentované řadě Creusabro s unikátním metalurgickým konceptem na bázi legur Cr, Mo a Ni, která umožňuje další zvýšení povrchové tvrdosti během pracovního používání o cca 70 HB. Pancéřované plechy vyráběné pod značkou Mars  v různých úrovních pancéřování (Mars 190 – 220 – 240 – 300 – 600), a to i v děrovaném provedení, zajišťují díky svému patentovanému chemickému složení vysoký stupeň balistické ochrany při nízkých hmotnostech plechů. Mimořádně rozvíjejícím se segmentem v jakostní škále Industeelu jsou nástrojové oceli (pro práci za tepla i za studena) a oceli pro výrobu vstřikovacích forem, které jsou kromě standartních jakostí vyráběny i pod patentovanou značkou Superplast v několika alternativách (Superplast 300 – 350 – 400 – Premium – Stainless).