Společnost Pragointer-Ocel s.r.o. zahájila svoji činnost v roce 1991 (původně pod názvem Pragointer s.r.o.). Od počátku se soustředila především na prodej a distribuci speciálních hutních výrobků, se zvláštním zaměřením na plochý materiál (plechy, svitky, páska) válcovaný za tepla i za studena v nerezových a speciálních uhlíkatých jakostech. Za více než 30 let činnosti si firma dokázala vybudovat nejen na českém trhu silné postavení, podložené aktivní činností na trhu, precizním vyřizováním všech zakázek a především kvalitou svých dodávek, jejichž samozřejmou součástí jsou jakostní certifikáty.

30+

let na trhu

Sortiment

Výhradně zastupujeme

 

INDUSTEEL

Firma Industeel, součást hutního koncernu Arcelor Mittal, se specializuje na výrobu za tepla válcovaných kvarto plechů v nejširší rozměrové škále na světě. Závody Industeel Charleroi (Belgie) a Industeel Creusot (Francie) válcují plechy v rozsahu tlouštěk 4 – 180 mm a v šíři až do 4000 mm s maximální jednotkovou vahou plechu 20 tun, zatímco závod Industeel Loire (Francie) zaměřený na ty nejnáročnější rozměrové specifikace válcuje tlouštky 80 – 950 mm v šíři až 4300 mm s maximální jednotkovou vahou plechu až 100 tun. Všechny tři závody s celkovou kapacitou 430.000 tun ročně vyrábějí ocel výhradně v elektropecích, sekundární metalurgie se 100% vakuováním garantuje maximální čistotu oceli. Nejmodernější kalicí zařízení a žíhací pece zajišťují homogenní mikrostrukturu i konstantní tvrdost a další mechanické vlastnosti napříč celým plechem. Plechy je možno dodávat s otryskaným povrchem nebo nátěrem.  Na hutní prvovýrobu následně navazují další závody Industeelu zabývající se výrobou speciálních produktů – ArcelorMittal Ringmill (válcované kroužky), Industeel France St Chamond (velkorozměrová dna) a Industeel Dunkirk (dělení, úkosování, ohýbání, tváření plechů).

Jakostní škála vyráběných ocelí je nesmírně široká. Industeel se tradičně intenzivně věnuje nerezům, kde se vyrábějí jak „klasické“ austenitické a ferriticko-martensitické oceli, tak i různé specialní jakosti jako duplexy, super-austenity, žáruvzdorné nerezové oceli či slitiny s vysokým obsahem Ni. V sektoru uhlíkatých konstrukčních ocelí se Industeel zaměřuje především na náročnější specifikace, jako jsou oceli pro tlakové nádoby včetně aplikací pro nukleární sektor, kryogenní oceli nebo naopak oceli pro působení ve vysokých teplotách, oceli pro aplikace v prostředí obsahujícím sirovodík (= oceli s HIC testem), oceli pro offshore konstrukce atd. Tradičním segmentem jsou vysokopevnostní kalené a popouštěné plechy vyráběné pod ochrannou známkou Amstrong Ultra v pevnostním rozsahu 690 – 890 – 960 – 1100 MPa v rozsahu tlouštěk 5 – 300 mm a délkách až 17 metrů. Otěruvzdorné  plechy proti mechanickému opotřebení se vyrábějí jednak v řadě Relia jako tradiční nízkolegovaná martensitická jakost v rozsahu Relia 400 (zaručená tvrdost 370 – 430 HB) – Relia 450 (420 – 480 HB) – Relia 500 (470 – 530 HB), jednak v patentované řadě Creusabro s unikátním metalurgickým konceptem na bázi legur Cr, Mo a Ni, která umožňuje další zvýšení povrchové tvrdosti během pracovního používání o cca 70 HB. Pancéřované plechy vyráběné pod značkou Mars  v různých úrovních pancéřování (Mars 190 – 220 – 240 – 300 – 600), a to i v děrovaném provedení, zajišťují díky svému patentovanému chemickému složení vysoký stupeň balistické ochrany při nízkých hmotnostech plechů. Mimořádně rozvíjejícím se segmentem v jakostní škále Industeelu jsou nástrojové oceli (pro práci za tepla i za studena) a oceli pro výrobu vstřikovacích forem, které jsou kromě standartních jakostí vyráběny i pod patentovanou značkou Superplast v několika alternativách (Superplast 300 – 350 – 400 – Premium – Stainless).

CEREC

Firma CEREC založená v roce 1907 je špičkovým světovým výrobcem všech druhů den (dna hluboce klenutá DIN 28011,vysokotlaká DIN 28013, eliptická, polokulová, plochá…), ale i dalších lisovaných dílů (kulové ventily, lopatky vodních turbin….) v kompletní škále uhlíkatých i nerezových ocelí. Mezi zákazníky patří hlavně firmy z oblasti energetického, chemického a petrochemického strojírenství a výrobci nádrží, tanků a tlakových nádob. Dna jsou vyráběna lisováním nebo tvářením za tepla i za studena, případně na kovotlačitelských soustruzích (spinning), s možností následného tepelného zušlechtění, opracování hran a konečného lemování či speciálních povrchových úprav. Samozřejmou součástí všech dodávek je kompletní dokumentace provedených zkoušek jakosti s možností využití mnoha různých destruktivních i nedestruktivních zkoušek.

Rozměrová škála je velice široká – můžeme vyrobit dna o vnějším průměru v rozsahu 200 – 5400 mm a s tlouštkou stěny v rozmezí 3 – 230 mm v závislosti na typu dna (detailnější informace viz stránky výrobce). Díky mimořádně výkonným lisům s kapacitou 2600 t a 1500 t jsou silnou stránkou firmy CEREC především silnostěnná dna.

Firma CEREC je držitelem mj. následujících certifikátů a osvědčení: ISO 9001, PED 97/23/EC, AD2000 Merkblatt W0 and HP0, ASME SandUandU2 Stamp.

FIAV

Již 25 let zastupujeme italského producenta speciálních ocelových profilů tažených za studena  firmu FIAV, která má více než 100 let zkušeností s touto  výrobou na zakázku dle zadání, specifikace a výkresové dokumentace zákazníka. Profily nacházejí uplatnění především v  energetickém strojírenství (lopatky a mezerníky turbín, tzv. key-bars u generátorů….), automotivu, výrobě ručních zbraní, trezorů nebo obráběcích, textilních, papírenských či tiskařských strojů. Škála profilů vyráběných ze všech druhů oceli včetně nerezů je v podstatě nekonečná – za svoji historii FIAV vyrobil více než 20.000 různých profilů.

FIAV disponuje vlastním projekčním oddělením i vlastní výrobou nářadí, což rovněž umožňuje realizovat i ty nejnáročnější zákazníkovy geometrické, mechanické či metalurgické požadavky. Technologií tažení za studena při použití moderního výrobního zařízení je pak možno docílit maximální rozměrové přesnosti i při nejpřísnějších tolerancích, čistého a hladkého povrchu a ve srovnání s obráběním i výrazného snížení odpadu s následnou materiálovou úsporou i snížením zpracovacích nákladů.

Firmu FIAV zastupujeme kromě ČR i na Slovensku, v Polsku a Maďarsku.

G.BAGLIETTO

Firma Baglietto se již přes 100 let specializuje na kompletní dodávky veškerých hutních materiálů určených pro stavbu a opravy lodí. Ve svých skladech o celkové výměře 160.000 m2 (46.000 m2 krytých) má standartně k dispozici cca 20.000 tun materiálu v různých lodních jakostech a ve formě plechů (včetně plechů ohýbaných a nově i hliníkových), plocháčů, hlavičkových profilů, úhelníků, trubek, kulatiny, polokulatiny, L-profilů atd. To umožňuje realizovat pohotové dodávky ze skladu, a to včetně dalších služeb jako je povrchové otryskání či lakování primerem, dělení plazmou, tváření, ohýbání či svařování. Vlastní laboratoř firmy Baglietto pro chemickou analýzu a mechanické zkoušky je aprobována hlavními certifikačními společnostmi – RINA, LRS, GL, ABS, BV, DNV, CRS.